Electrische locs

De electrische locs beginnen vanaf de serie 1000 en de nieuwste serie is de TRAXX 186-serie.
Maar aangezien het hier om de historische locs gaat komen hier de volgende series op een eigen pagina. 

Serie 1000                                    serie 1100                                       serie 1200                        


serie 1300                               serie 1400                                        serie 1500

De serie 1600-1700-1800 zijn nog steeds in actieve dienst, al is de afvoer en sloop van de machines al begonnen.
Vanaf de 1800-serie volgt de 186-TRAXX van Bombardier en de 189-serie van Siemens, maar die rijden voorlopig nog wel.
Daarom zijn die op eigen pagina's, direct onder Nederland of het betreffende andere land van Europa.
Subpagina''s (1): NS 1300-serie
Comments