Gilzenspoorlijn

De Gilzenspoorlijn heette voorheen Guldenspoorlijn. Het was voorheen de oude spoorlijn naar Haarlem en liep via de Velserbrug, waar nu de pont ligt, naar de overkant van het Noordzeekanaal. Vandaar via Velsen, Driehuis enz. naar Haarlem.
Hoewel de Gilzenlijn door bewoond gebied loopt, behoort de Gilzenlijn tot het sporencomplex van Hoogovens, nu Tata Steel geheten.
Hieronder een luchtfoto met daarop de overwegen aangegeven.


De spoorwegovergangen zijn:
1. Staalhavenweg nabij Noordersluisweg
2. Noordersluisweg, een kleine overweg
3. Noordersluisweg bij de Pontweg
4. Grote Hout of Koningsweg
5. Gilzenpad, hier was voorheen een tunneltje, maar vanwege sociale veiligheid voor gebruikers ervan nu een beveiligde overweg
6. Andreaweg
6a. De vanwege aanleg van de Binnenduinrandweg opgeheven overgang naar de Rijk de Waalweg, nabij de Andreaweg
7. Wenkebachstraat

1. Staalhavenweg nabij Noordersluisweg

2. Noordersluisweg

Dit is een relatief kleine overweg met één spoor slechts ter terugkeer naar de hoofdspoorlijn.


3. Noordersluisweg nabij Pontweg


foto 1: de overweg gezien richting All Weather Terminal met rechts het sein voor veilig als de bomen gesloten zijn.
foto 2: het spoor gezien richting Grote Hout of Koningsweg met links een stukje niet gebruikt opstelspoor.
foto 3: De trein loc met wagons rollen staal is net voorbij, de bomen gaan open.

4. Grote Hout of Koningsweg
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6402802461434617553#6403386331966320242
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6402802461434617553#6403386314795107730
foto 1: komende vanaf Hoogoventerrein. Het hoogtebord is onduidelijk, maar kan refereren naar de periode dat er bovenleiding aanwezig was?
foto 2: zicht vanaf de pontweg. Over het huisje rechts zal nog nader worden geïnformeerd.5. Spoorwegovergang Gilzenpad moet even opgezocht worden.6. Spoorwegovergang Andreaweg
Nog steeds dubbel spoor maar niet geëlectrificeerd. foto 2 een van de spoorbomen.7. Spoorwegovergang WenkebachstraatComments