Nederland‎ > ‎

spoorvervoerders

Van de spoorvervoerders is NS de grootste vervoerder op het Nederlandse Spoorwegennet, gevolgd door DB (Deutsche Bahn) die de goederentak van de Nederlandse Spoorwegen (Railion) heeft overgenomen. NS of NS Reizigers doet voornamelijk het personenvervoer.
Hier volgt een korte omschrijving van vervoerders op het Nederlandse spoorwegennet.
De informatie is bijgewerkt per 28-11-2017.

Personentransport

N.V. Nederlandse Spoorwegen
NS-logo
N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) is een Nederlands spoorwegbedrijf, een voormalig semioverheidsbedrijf met een nv-status, waarvan alle aandelen nog steeds in handen zijn van de Staat der Nederlanden. NS maakt gebruik van het Nederlandse spoorwegnet, dat door ProRail wordt beheerd.
Geschiedenis
Tarievengemeenschap (1911-1917)
Op 1 januari 1911 hebben de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM), de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS), een dochtermaatschappij van de SS, en de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS) dezelfde tariefstructuur ingevoerd en kaartsoorten en abonnementen ingevoerd die geldig waren op alle lijnen. De tarieven werden nu berekend volgens de kortste route onafhankelijk van de gebruikte spoorwegmaatschappij. De SS, NCS en NBDS hadden al gemeenschappelijke tarieven en abonnementen.
Belangengemeenschap (1917-1937)
In 1917 ging de HSM nog meer samenwerken met de SS, NCS en NBDS, en werd de belangenmaatschap Nederlandse Spoorwegen opgericht. Dit mondde uit in een fusie en de oprichting van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen op 2 augustus 1937. De exploitatie van de NCS werd in 1919 door de SS overgenomen. Het Nederlandse deel van de NBDS werd in 1926 genationaliseerd en door SS overgenomen. De aanleiding voor het samengaan was zowel economisch als ideologisch.
Nationaal spoorwegbedrijf (1938-1994)
In 1938 vond een volledige fusie plaats tussen HSM en SS. De overheid kocht op dat moment de nog resterende particuliere aandelen op. De NS bleef wel een privaatrechtelijk bedrijf en geen staatsbedrijf. De NS werd dus een semioverheidsbedrijf. Werknemers van NS werden dan ook geen volledig ambtenaar, maar semioverheidsambtenaar. NS werd een naamloze vennootschap met de Staat der Nederlanden als enig aandeelhouder. President-directeur was Jan Goudriaan
Verzelfstandiging
De Nederlandse Spoorwegen zijn nooit een volledig staatsbedrijf geweest. Daardoor heeft de NS veel meer vrijheid gehad, op financieel gebied en op de bedrijfsvoering, dan bijvoorbeeld de PTT of DSM die wel volledig onder de staat vielen. In maart 1993 besloot de Tweede Kamer der Staten-Generaal om de NS te verzelfstandigen; aangezien NS al zelfstandig functioneerde werd eigenlijk alleen de relatie met de rijksoverheid herzien.
Van 1938 tot en met 1994 was NS de eigenaar en beheerder van de Nederlandse railinfrastructuur en exploitant van alle hierop uitgevoerde vervoersdiensten. In 1995 werd NS verzelfstandigd. Het verloor eigendom en beheer van de railinfrastructuur en het alleenrecht op vervoersdiensten per spoor. In 2002 is de infrastructuur formeel overgedragen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Goederenvervoer per spoor
NS verzorgde, net zoals haar voorgangers, het vervoer van goederen. Vanaf 1970 werden er door het Rijk uitgebreide investeringen in de NS gedaan, zowel in de infrastructuur als in het personenvervoer. In eerste instantie profiteerden de goederenactiviteiten van die investeringen. Minister Neelie Smit-Kroes was, gezien de sobere economische omstandigheden, in het midden van de jaren tachtig genoodzaakt deze investeringen te verminderen. Na een grondig onderzoek in de NS organisatie bleek het goederenvervoer onvoldoende rendement op te leveren. NS zou zich voortaan meer toeleggen op het reizigersvervoer.
De verzelfstandiging van het NS-concern resulteerde na enige tijd in het afstoten van het goederenvervoer. Het bedrijfsonderdeel werd te klein geacht om zelfstandig een behoorlijk marktaandeel in het goederenvervoer per spoor te behalen. Per 1 januari 2000 is het bedrijfsonderdeel NS Cargo verkocht aan Railion.

Arriva Personenvervoer Nederland
logo Arriva
Arriva Personenvervoer Nederland (kortweg: Arriva) is een Nederlandse vervoersmaatschappij, met haar hoofdvestiging in Heerenveen. Zij is een dochteronderneming van Arriva plc die voor 100% eigendom is van Deutsche Bahn.

Algemeen
Arriva Nederland verzorgt stads- en streekvervoer per bus in verschillende regio's in het land en exploiteert een aantal regionale treinverbindingen. Samen met Koninklijke Doeksen vaart het bedrijf sinds 1 januari 2010 tot en met december 2021 de Waterbus in Zuid-Holland, onder de naam Aquabus.
Geschiedenis
Tot begin jaren 90 waren de meeste openbaarvervoerbedrijven in Nederland in overheidshanden, doorgaans in de vorm van NV-constructies waarbij de aandelen indirect in bezit waren van de overheid, bijvoorbeeld via de NS als moedermaatschappij. De overheid wilde het openbaar vervoer in Nederland anders gaan structureren. Om te beginnen werd in 1989 een legio aan vervoersondernemingen die actief waren in het streekvervoer samengevoegd in één holding, het Verenigd Streekvervoer Nederland, later VSN-groep. In de jaren erna vonden verschillende fusies plaats tussen de "kleine" vervoersbedrijven.
De eerste ervaring met liberalisering van het openbaar vervoer in Nederland werd opgedaan in Zuid-Limburg. Eind 1994 kreeg het Amerikaanse Vancom een vierjarige vergunning, beginnend in mei 1995, voor een zestal lijnen rondom Maastricht in het Limburgse Heuvelland. Deze lijnen werden eerder gereden door staatsbedrijf VSL. Op 17 december 1997 kocht Vancom het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen. De gehele Nederlandse tak van Vancom werd enkele weken later overgedragen aan het Britse Arriva.

Treinvervoer
De treinen op de Noordelijke Nevenlijnen rijden sinds 11 december 2005 t/m 12 december 2020 onder de vlag van Arriva. Tussen 30 mei 1999 en 11 december 2005 reed dochteronderneming NoordNed deze treindiensten.Sinds december 2010 rijden in de avond en op zondag meer sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Op het traject tussen Groningen en Zuidhorn rijden in de ochtendspits drie extra treinen. Tussen Groningen en Roodeschool rijdt nu elk halfuur een trein. Sinds 1 mei 2011 is er een verbinding tussen Groningen en Veendam.
Sinds 10 december 2006 tot in ieder geval eind 2018 verzorgt Arriva het treinvervoer op de Merwede-Lingelijn. Deze spoorverbinding in Zuid-Holland loopt door tot in Gelderland en behoort bij de busconcessie DAV.
Op 11 mei 2010 werd bekend dat Arriva per 9 december 2012 de spoorlijn Zwolle - Emmen van de Nederlandse Spoorwegen zal overnemen. Tevens heeft Arriva op 9 december 2012 de spoorverbindingen Tiel-Arnhem, Arnhem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen overgenomen van Syntus en de lijn Zutphen-Apeldoorn van de Nederlandse Spoorwegen, nu alle vallend onder de concessie Achterhoek-Rivierenland.
Sinds 9 december 2012 rijdt Arriva meer treinen tussen Groningen en Leer. Van maandag tot en met zaterdag wordt dit traject eenmaal per uur bediend. Op zondag wordt dit traject een maal per twee uur bediend. Dit geldt ook voor Bad Nieuweschans. De lijn Groningen-Leer heet sindsdien "Wiederline". Deze naam is op vrijdag 16 november 2012 in de Oude Remise te Bad Nieuweschans bekendgemaakt.
Per december 2016 is ook de concessie Limburg overgegaan naar Arriva. Arriva heeft hiertoe ook de GTW treinstellen overgenomen van Veolia

Materieel
Arriva rijdt met Stadler GTW in electrische- en dieselvariant en verschillende uitvoeringen. In de Gelderse Achterhoek wordt met Lint gereden welke nu door Asthom wordt gemaakt en onderhouden.

Breng
Breng-logo
Breng is de merknaam waaronder het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt uitgevoerd. De huidige exploitant is de Connexxion-dochteronderneming Hermes. De hoofdvestiging van Breng is in Nijmegen.

Inhoud
1 Geschiedenis
2 Trein Arnhem - Doetinchem - Winterswijk
3 Het merk Breng
4 Dieselelektrische treinstellen

Geschiedenis
In augustus 2009 is in Elst de eerste bus in Breng kleuren onthuld. Novio (een dochteronderneming van Connexxion) kreeg de concessie van 2010 t/m 2012 gegund door de Stadsregio. De korte concessie was bedoeld als opbouw naar een tienjarige concessie voor de periode 2012 - 2022. In deze concessie werd ook de treindienst Arnhem - Doetinchem opgenomen. Op 14 juli 2011 werd bekend dat Hermes de nieuwe concessie gegund was. De nieuwe concessie is ingegaan op 9 december 2012 en betekende een grote verandering van het lijnennetwerk in de stadsregio Arnhem Nijmegen.

Trein Arnhem - Doetinchem - Winterswijk
Breng verzorgt naast de busdiensten ook de treindienst tussen Arnhem en Doetinchem, de treinserie 30700. De treindienst is een aanvulling op de treindienst Arnhem - Winterswijk (treinserie 30900), die door Arriva gereden wordt vanuit de concessie Achterhoek - Rivierenland. Op het traject Arnhem - Doetinchem wordt door de twee treinseries samen een kwartiersdienst geboden. De serie 30700 rijdt alleen doordeweeks, in het weekend rijden er dus geen Breng-treinen.

Het merk Breng
Breng is een niet vervoerder-specifieke merknaam. De naam van de daadwerkelijke vervoerder wordt niet op het materieel, in de dienstregelingen en op de website vermeld. Zelfs de buschauffeurs dragen kleding in de huisstijl van Breng. Het voordeel hiervan is dat er een vaste huisstijl is voor het openbaar vervoer, zelfs als de exploitant verandert. Ook heeft de OV-autoriteit, in de regio Arnhem-Nijmegen per 1 januari 2015 de Provincie Gelderland, alle invloed in de uitstraling van het openbaar vervoer in de regio.
Bij Breng worden verschillende merknamen gebruikt:
breng: Alle gewone stads- en streekbussen;
brengtrolley Arnhemse trolleybus
brengdirect: Sneldiensten, zoals de RijnWaalsprinter (lijn 300) en de treindienst Arnhem - Doetinchem;
brengbuurt: Buurtbussen
brengnacht: Nachtbussen
Met uitzondering van de nachtbussen staan alle merknamen vermeld op het materieel.

Dieselelectrische treinstellen
Voor de treindienst Brengdirect op de spoorlijn Arnhem-Doetinchem, die gezamenlijk met Arriva wordt bereden, zijn er 9 dieselelektrische treinstellen van het type Stadler GTW aangeschaft. De kleurstelling van deze treinstellen komt overeen met de Breng streekbussen.

Valleilijn
Valleilijn logo
De Valleilijn is een project van de provincie Gelderland waarin een hoogfrequente busverbinding tussen Wageningen en Ede en de treindienst op de spoorlijn Amersfoort - Ede-Wageningen (de "Kippenlijn"), samen als één HOV-traject tussen Amersfoort en Wageningen worden gepresenteerd. De Valleilijn is op 10 december 2006 van start gegaan. Treinen, bussen en bushaltes hebben een gezamenlijke huisstijl. Hoewel de Valleilijn als één traject wordt gepresenteerd moeten passagiers voor een reis tussen Amersfoort en Wageningen op station Ede-Wageningen overstappen van de trein op de bus. Er zijn twee vervoerders: de treindienst is na een openbare aanbesteding gegund aan Connexxion, de busdienst is onderdeel van de concessie Veluwe die wordt uitgevoerd door Syntus Gelderland.
Trein
Voor het project is de provincie Gelderland bezig de bestaande lijn Amersfoort – Ede-Wageningen (het voormalige Kippenlijntje) te verbeteren. Van de oorspronkelijke 57 spoorwegovergangen zijn er meer beveiligd met AHOB of is de beveiliging verbeterd. Een aantal spoorwegovergangen is gesloten. Een nieuw station Hoevelaken werd op 9 december 2012 geopend. Op station Ede-Wageningen is het perron langs spoor 1 verlengd, zodat treinen uit de richtingen Arnhem en Amersfoort gelijktijdig kunnen keren. Bij station Barneveld Noord is in april 2006 een transferium geopend. Onder meer hierom is de lijn openbaar aanbesteed. De exploitatie ging over van de NS naar Connexxion, dat hiervoor nieuwe treinstellen kocht. De concessie ging in op 10 december 2006 en heeft een looptijd van 15 jaar.
Connexxion heeft als materieel een 5-tal Protos FTD01 en een Stadler GTW in dienst.

Veolia Transport Nederland
Veolia logo
In de zomer van 1997 liet Veolia Transport, toen CGEA geheten, voor het eerst van zich horen in Nederland door 70% belang te nemen in het noodlijdende Lovers Rail, dat een sterke partner zocht om de concurrentie met de toenmalige N.V. Nederlandse Spoorwegen aan te gaan.
CGEA had toen grote plannen met Lovers Rail het netwerk uit te breiden maar kreeg geen enkele medewerking en besloot in 1999 de stekker uit Lovers Rail te trekken, maar zag wel kans om voet aan de grond te krijgen in Nederland in het busvervoer, door de aankoop van de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) eind 2001. Intussen had CGEA een nieuwe naam: Connex. Na aankoop van Stadsbus Maastricht en het Limburgse deel van Arriva (onder de naam Limex) groeide Connex Nederland uit tot een van de grotere spelers in de Nederlandse OV-markt en intussen ook in het goederenvervoer. Veolia Transport Nederland won met BBA diverse openbaar vervoer-concessies, en kondigde in de zomer van 2005 aan weer met treinen te willen gaan rijden in Nederland, maar dan met goederentreinen. Op 15 april 2006, 7 jaar na het Lovers Rail-avontuur, reed Veolia haar eerste goederentrein over het Nederlandse spoor. Sinds 10 december 2006 verzorgt Veolia ook reizigerstreinen in Nederland, op twee regionale spoorlijnen in Limburg, de Maaslijn en de Heuvellandlijn.
Op 16 februari 2013 werd bekend dat het Franse moederbedrijf Veolia Transdev de Nederlandse tak te koop heeft gezet. Wat de gevolgen zijn voor Connexxion, waar het een belang van 75% in heeft, is nog niet bekend. Op 1 april 2014 werd bekend dat Connexxion en Veolia Transport Nederland voortaan samen zullen gaan inschrijven bij nieuwe concessies onder de naam Transdev. Een fusie is hierbij nog niet aan de orde. Wel zullen beide vervoerders bij nieuwe aanbestedingen en concessies meer gaan samenwerken.
Veolia beschikt over dieseltreinstellen en elektrische treinstellen van het type GTW voor de exploitatie van de Maaslijn en de Heuvellandlijn, bij Veolia Velios genoemd.
Inmiddels is per december 2016 de Limburgse concessie overgegaan naar Arriva, die ook de GTW treinstellen heeft overgenomen.


Goederenvervoer

In de goederensector is een moordende concurrentieslag. Een aantal kleine  spelers is inmiddels weer verdwenen, zoals HUSA, Locon, andere zijn juist opgekomen en proberen ook een deel van de orders te bemachtigen. De grootste speler op de markt is DB, die als DB Schenker de goederentak van de Nederlandse Spoorwegen, Railion, heeft overgenomen.

Hier volgen enkele andere vervoerders:

Bentheimer Eisenbahn AG
Bentheimer Eisenbahn logo
Algemene informatie:
Land Duitsland
Hoofdvestiging Nordhorn
Actief 1896-heden
De Bentheimer Eisenbahn AG is een Duitse spoorwegonderneming, gevestigd te Nordhorn, die een gelijknamige goederenspoorlijn onderhoudt tussen Bad Bentheim en het Nederlandse Coevorden. Het bedrijf is sinds 1 januari 1935 eigendom van de Kreis Grafschaft Bentheim.

Geschiedenis
In 1896 opende de Bentheimer Kreisbahn een spoorlijn tussen Bentheim en Neuenhaus. In 1908 werd de lijn verlengd naar Gronau en in 1910 in noordelijke richting naar Coevorden. De hele lijn was 76 kilometer lang en open voor (levendig) personen- en goederenverkeer. In 1923 werd de naam gewijzigd in de huidige naam. Direct na de Tweede Wereldoorlog nam het vervoer van aardolie uit olievelden bij Osterwald en Emlichheim, direct over de grens bij Schoonebeek toe. De olie werd later echter getransporteerd via pijpleidingen. Tussen 1931 en 1967 exploiteerde de BE ook de spoorlijn tussen Enschede Zuid en Ahaus.
Bij het vervoer van reizigers leverde de BE tussen 1949 en 1967 een speciale dienst in de vorm van een rechtstreekse verbinding van Neuenhaus naar Hannover, Helmstedt en Braunschweig. In de periode 1963-1974 daalde het goederenvervoer. Toen Gronau begin jaren 80 haar goederenverbinding met Münster verloor, werd de lijn Bentheim-Gronau gesloten. Een aansluiting naar het militair depot in Ochtrup werd in 1985 geopend.


LTE-Netherlands B.V.
LTE-logo

LTE-Netherlands B.V. is deel van de LTE groep, met als moedermaatschappij LTE Logistik- und Transport GmbH in Graz die in 2000 is opgericht, en zuster spoorwegondernemingen in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië. Verder loopt er in Duitsland en Roemenië een aanvraag voor een LTE spoorlicentie. De van origine Oostenrijke vervoerder is gespecialiseerd in transporten van granen en vegetarische oliën op de Oost-West as van Hongarije/Polen/Oekraïne naar Duitsland/Nederland/België, maar het bedrijf heeft de ambitie ook andere trafieken ontwikkelen. De spoorvervoerder is gevestigd in de Rotterdamse Europoort dicht bij de terminals die zij bedient. Sinds de toetreding op het Nederlandse spoorwegnet eind 2012 is het bedrijf uitgegroeid van 10 naar meer dan 28 medewerkers. LTE-Netherlands B.V. rijdt met vier elektrische locomotieven van het type BR186. Deze zijn inzetbaar in meerdere landen (multi-courant). Daarnaast heeft het bedrijf nog twee rangeerlocomotieven in beheer.


Metrans
Metrans-logo

De Tsjechische spooroperator Metrans start met ingang van 1 februari 2016 een nieuwe rechtstreekse intermodale spoordienst tussen Rotterdam en Poznan. De nieuwe spoordienst zal drie keer per week worden aangeboden met vertrekken op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Rotterdam RSC. Vanaf de Gadki-terminal in Poznan zijn er doorverbindingen mogelijk naar Katy Wroclawskie (2x per week), Warszaw Pruszkow (3x per week) en Dabrowa Gornicza (3x per week). De reeds bestaande verbindingen via het netwerk van Metrans in Tsjechië en Slowakije naar de Zuid-Poolse bestemmingen blijven volgens de operator in tact.
Loc vloot:
In eigendom 4 x diesel locos V 90/100 - BR203 / CZ 745
in eigendom 4 x diesel shunting locos CKD CZ 740
in eigendom 8 x diesel locos Siemens ER 20 – BR223/CZ 761
in eigendom 20 x Bombardier TRAXX F 140 MS BR 186 / CZ 386
gehuurd: 10 x Bombardier TRAXX 186 (4) + 185 (4)  + 145 (2)

Rurtalbahn
Rurtalbahn-logo
Rurtalbahn Cargo Benelux (RTBCB) is Nederlandse railgoederenvervoerder en onderdeel van RTB Cargo Deutschland GmbH (RTB). In oktober 2010 kreeg RTBCB een licentie voor het rijden van eigen goederentreinen waardoor het geen gebruik meer hoeft te maken van de licentie van het moederbedrijf (RTB). RTB Cargo Deutschland GmbH schakelt voor het vervoer in België niet RTBB in, maar heeft hiervoor haar eigen dochteronderneming TrainsporT AG, waarvan RTB Cargo Deutschland GmbH voor 50% de eigenaar is.
Het Duitse moederbedrijf rijdt naast goederenvervoer ook personenvervoer op de lijnen Linnich – Gulik – Düren, Düren – Heimbach en in opdracht van DB Regio NRW op Mönchengladbach – Dalheim.

Vervoer in Nederland
De RTBCB rijdt in opdracht van SCT (Stuttgart Container Terminal) en Neska Intermodal driemaal per week een containertrein tussen de Maasvlakte en Stuttgart Hafen onder de naam R2x.
Op 12 december 2010 nam RTBCB het contract voor het rijden van de Magnesiet-treinen over van SBB Cargo Deutschland. Het betrof om de week een treinpaar Veendam-Mainzlar.
Per 1 oktober heeft RTBCB het contract voor het vervoer van de beide tweemaal per week rijdende chemicaliëntreinen vanaf de DSM naar Marl en Dormagen overgenomen van Captrain. Daarnaast werd het contract in januari 2012 opengebroken door opdrachtgever Sabic en kwam er een eenmaal weeks ingelegde trein naar Kralupy nad Vltavou bij. Ook worden er op onregelmatige basis ketelwagentreinen met petrochemische producten gereden tussen Rotterdam/Vlissingen enerzijds en diverse bestemmingen in Duitsland, Polen, Tsjechie, Hongarije en Servie anderzijds.
Per 1 April 2013 nam RTBCB de Blerick-Shuttle containertrein over van Husa Transportation Railway Service. Dit contract betreft vier slagen Maasvlakte West - Blerick per dag, alwaar de treinen naar de TCT Terminal gaan. Tractie hiervoor zijn doorgaans twee elektrische meerspanningslocomotieven van het type BR189, te weten de 189-209 en 189-285, beide voorzien van bestickering van de klant EGS ECT. Voor het laatste, niet elektrificeerde stukje tussen emplacement Blerick en de TCT Terminal wordt gebruikgemaakt van gehuurde drieassige diesellocomotieven van de firma Shunter. Per 2015 is dit contract uitgebreid met twee maal per week een vijfde slag.
Sinds Februari 2014 rijdt RTBCB de dagelijkse PCC Shuttle tussen Pernis in het Rotterdamse havengebied en het Poolse Kutno, overgenomen van LOCON Benelux B.V.. De treinen worden bij de CTT Terminal te Pernis gelost en geladen, waarna ze via Rangeerterrein Kijfhoek en de Betuweroute richting Duitsland en Polen rijden. Speciaal voor deze trein heeft men een van de elektrische locomotieven type Bombardier TRAXX uit de vloot van Rurtalbahn bestickerd met de logo's van de opdrachtgever PCC en Rurtalbahn Cargo, te weten de 186-423.

Tractie
RTBCB en TrainsporT beschikken niet over eigen locomotieven, maar krijgen de beschikking over materiaal van RTB Cargo Deutschland GmbH. De in Nederland toegelaten locomotieven staan hieronder vermeld.

Aanduiding Type In dienst sinds Lease Maatschappij Bestickering
V266 JT42CWR januari 2011 Ascendos Groen RTB / Trainsport
V267 JT42CWR februari 2010 Ascendos Groen RTB / Trainsport
V270 JT42CWR januari 2015 Ascendos Groen
V271 JT42CWR juni 2015 Ascendos Groen
V203 G2000-BB oktober 2008 -(Gekocht) Rurtalbahn Cargo
V204 G2000-BB oktober 2008 -(Gekocht) Rurtalbahn Cargo
V155 G1206 april 2009 -(Gekocht) Rurtalbahn Cargo
V156 G1206 oktober 2010 -(Gekocht) Rurtalbahn Cargo
186 110 Traxx januari 2016 Railpool BLS Cargo
186 421 Traxx april 2015 Railpool EGS
186 422 Traxx april 2015 Railpool Rurtalbahn Cargo
186 423 Traxx juni 2015 Railpool PCC Intermodal
186 425 Traxx juli 2015 Railpool Geen
186 428 Traxx augustus 2015 Railpool Geen
186 459 Traxx januari 2016 Railpool Geen
189 209 Eurosprinter 2013 MRCE EGS
189 285 Eurosprinter 2013 MRCE EGS
De vaste standplaatsen in Nederland voor de locomotieven van Rurtalbahn Cargo Benelux zijn de Waalhaven Zuid en Maasvlakte West. In België is dat voor TrainsporT Antwerpen.

Shuttlewise
Shuttlewise-logo

Strategie
Shuttlewise heeft als doel kwalitatief hoogwaardige containertreinen (shuttles) te ontwikkelen op belangrijke, strategische Europese corridors. Hiervoor wordt het volume van verschillende partijen (logistiek dienstverleners) met een gezamenlijke interesse in een specifieke bestemming gebundeld. Shuttlewise is de neutrale operator die fungeert als regisseur van de shuttle en is derhalve verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dienst. Shuttlewise draagt het financiële risico over de restcapaciteit van de shuttle.
Belangrijkste bestemmingen van Shuttlewise zijn Mortara (It) (v.a. Rotterdam, Gent of Krefeld) en per 14-3-2016 Dourges (Fr) v.a. Rotterdam.Comments