Nederland‎ > ‎stations‎ > ‎

station Bilthoven

station Bilthoven_10006_29-03-2014Station Bilthoven
 
Op 20 augustus 1863 opende de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS) de spoorlijn Utrecht-Zwolle-Kampen. In eerste instantie was de NCS niet voornemens een halte te realiseren bij de kruising van de spoorlijn met de Soestdijkseweg. Echter op initiatief van Jonkheer H. van den Bosch, bewoner van Jagtlust, die kosteloos grond ter plaatse afstond, een deel van kosten van realisatie van de halte voor zijn rekening nam en zijn aandelenkapitaal NCS vergrootte, werd die halte De Bilt gerealiseerd. Dit alles onder de voorwaarde dat twee maal per dag in beide richtingen een trein zou stoppen. In 1865 kwam een eenvoudig haltegebouw gereed.
bouwtekening van station de Bilt (Bilthoven)

Rond 1900 ontstond er een kleine woonwijk, aanvankelijk De Bilt-station genoemd, waar ook de secretaris bedrijfsdirecteur van de NCS en directeur van de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij NBM mr. J.E. Ameshoff ging wonen. Met het openen van de spoorlijnen naar Baarn (1898) en naar Zeist (1901) nam het treinverkeer toe en werd de verbinding met Utrecht beter. De halte uit 1865 voldeed niet meer. In 1900 werd de woning van de stationschef gebouwd en in 1901 het huidige eilandstation dat gedurende de loop van de tijd een aantal malen werd aangepast.
De naam De Bilt-Station veroorzaakte regelmatig verwarring bij de reizigers zodat er gezocht werd naar een nieuwe naam. Per 11 oktober 1917 veranderde de naam op voorstel van het gemeenteraadslid dr. H.W. Melchior in Bilthoven.
Stationsgebouw en stationschefwoning zijn beide een gemeentelijk monument. Als gevolg van de tunnelbouw nabij het station is de woning in 2012 afgebroken en zal in Het Spoorwegmuseum te Utrecht herbouwd worden.

bouwtekening van het stationschefhuisje bij station Bilthoven

foto's
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6386831008654295457#6779598304387870914
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6386831008654295457#6779598300879394786
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6386831008654295457#6779598304056513986

station Bilthoven rond 1930                            overkapping van station Bilthoven op 29-03-2014                    wachtruimte van het station


Comments