Zwitserland

Zwitserland ligt centraal in Europa. Veel goederentreinen passeren Zwitserland op weg naar Italië en omgekeerd.
Zwitserland kent een dicht spoorwegennet en een groot aantal spoormaatschappijen, groot en klein.
SBB is de grootste vervoerder op het Zwitserse spoor, daarnaast kent Zwitserland veel bijzondere spoorlijnen veelal met een eigen spoorwegmaatschappij die de lijn exploiteert en onderhoudt. Het bijgaande kaartje geeft de diverse lijnen en exploitant weer.
De diverse foto's geven ook aan voor welke maatschappij de trein rijdt.
Net als andere landen op deze site wordt een onderverdeling gemaakt in Diesellocs, Electrische locs, rangeerlocs, reizigertreinstellen, stations en bijzondere spoorconstructies.
Waar nodig zal ook een onderverdeling komen naar deelstaat, zoals bij stations het geval zal zijn. Hiernaast is een kaart met onderverdeling in deelstaten.

Hier volgen de foto's, daar waar gebruikt wordt gemaakt van foto's van anderen wordt dit expliciet vermeld.
Wat mij betreft is Zwitserland een prachtig land met fraaie treinen.